Theo doi chuyen mục đã lâu nhưng hôm nay tôi mới đủ can đảm viết tâm sự của mình!


2 v c mình cưới nhau hơn 3 năm mà chưa thấy j. Đi khám o bv Từ Du thi kqua la chồng ko tìm thấy tinh trung trong tinh dịch, siêu âm thi ống dẫn tinh bình thường, nhưng 2 tinh hoàn bị teo. Chac chi những người cug hoàn cảnh mới hiểu dc tam trạng của minh luc này. Ck thi cu khuyên đi tìm người cho tinh trung rồi xin 1 đứa. BJo mình phải làm sao đây?