Bác sỹ cho em hỏi Siro ích nhi có thành phần gì giúp phòng tránh ho hiệu quả, hơn nữa khi uống siro Ho ích nhi có tác dụng phụ gì không?