Bé 2 tuổi mới bị chớm ho được 2 ngày vậy dùng siro ho cho bé có được không? Khi dùng siro ho có làm cho bé bị biếng ăn? Lười ăn đi không ạ?