Chào BTC , Bé nhà em ho nhiều kèm theo mũi đờm, uống siro ho cảm Ích nhi có khỏi được ko ?