Bé nhà em ho có đờm đã 3 hôm nay rồi, bác sỹ cho em hỏi em dùng cho bé siro ho Ích Nhi có được không? Khi dùng siro ho Ích Nhi với lại kháng sinh thì có được không?