Hu hu, các chị em có ai như em không, uống thuoc kích trứng ovophene hai chu kỳ rồi mà trứng ko chịu lớn. Lần thứ 2 siêu âm vào ngày 12 chu kỳ mà E2 chỉ có 160 thôi, bsy điều trị lắc đầu chán nản làm em cũng suy sụp vô cùng. Em 30 rồi, ko biết phải làm sao bây h. Có chị em nào đáp ứng thuốc kém như em mà đã mang thai thành công không? Hu hu, em buồn đến chết mất...