Tụi mình khám lần này mới là lần 3, mỗi lần cách nhau 1 năm, kq đều tương tự nhau, 100% TT k di động, 100% TT dị dạng. Bsy tư vấn xin TT để làm TTON, có ai như tụi mình k?


Mình muốn đi tìm chỗ nào cắt thuốc đông y để theo vậy, k biết ăn thua gì k? hic.