Hi Các nhà thông thái, các mẹ đã có kinh nghiệm.Xưa nay ông bà hay nói là Ruộng sâu heo nái không bằng con gái đầu lòng.


Thế mình muốn hỏi các mẹ thông thái, các mẹ đã có em bé thì cho trả lời xem nên sinh con trai hay con gái đầu lòng. (ý là sinh con gì đầu lòng thì tốt).


Có người bảo sinh con gái đầu lòng thì làm ăn dễ dàng, còn có quan điểm thì làm cái khẩu súng phòng thân cái đã rồi tính cái đầu heo sau cho chắc ăn.


Các mẹ tư vấn hộ vụ này nhé, đăng lăn tăn quá.:x:-S