Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG


Kính thưa các mẹ!


Chả là đây là lần đầu tiên tớ đặt gạch, lí do đơn giản vì nhà cũ đã chật quá rồi không xây nhanh thì bị Admin đóng cửa nên tớ phải gấp rút làm việc trong bão lũ.


Tớ chỉ có một mong muốn tột cùng là các mẹ ở đây đều nhanh chóng 2 vạch hết!


Mẹ nào 2 vạch rồi thì bình an 9m10d đón con yêu về nhà!


Đây là tầng Phát nên Lộc lá kiểu gì cũng rơi lả tả vào nhà ta. Các mẹ cứ yên tâm và bình tĩnh khi lĩnh phần thưởng.


Mong anh Sơn và chị Mị Nương vạn thọ vô cương, hạnh phúc ngập tràn để chị em chúng ta được nhờ..mãi mãi mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


:102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:


Link tầng 7: http://www.webtretho.com/forum/f90/sieu-am-trung-cac-thac-mac-lien-quan-cung-don-rong-vang-ve-nha-tang-7-a-800514/