Sau xảy nên uống sắt chứa axit folic và vitamin e bao lâu các m? E có hỏi mà bác sĩ chỉ kê thuốc chẳng kê thêm vitamin nên e chẳng biết bổ sung sao cho đúng cả!