mình có bé đầu lòng ngày 29/3/2018 nhưng k may bé mất sau 2 ngày, mình cũng thả khoảng 10 tháng nay mà chưa đậu, các mẹ có bí quyết j k chỉ mình với, đợt tháng 5/2019 mình có dùng biện pháp kích trứng ở bv đại học y dược, mà k có tác dụng, k bít mình có nên đi bơm tt k, mn cho ý kiến với