Các mẹ thân mến, các mẹ hô hào mẹ thuhang, mẹ light xây nhà mới mà chẳng thấy 2 mẹ động tĩnh gì cả, chắc các mẹ bầu bí mệt mỏi, nhà thì chạm nóc rồi phải xây nhà mới thôi, mình tự nhận thấy mình cũng tương đối mát tay :D cũng đang chuẩn bị tập II đây, Chúc các mẹ thành công.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-