em đang tính tháng này có em bé, kinh đều, em chậm đúng 10 ngày thì bị ra máu nhưng ko giống máu kinh, loãng và chỉ di vệ sinh mới ra, ko thấy ra BVS như mọi lần, liệu có phải em bị xảy sớm kô