mình uong nhiều loại thuoc khi kg biet ci thai,lúc phat hiện ra thai đã hơn 5tuần rồi,hôm nay la duoc 34 tuần rồi,mọi sieu am va xet nghiem deu bình thường thì co thể an tâm chua vậy?mong mọi người tư vấn dùm