Mình mới chuyển phôi ngày 16/06/2022,đến nay là được 9 ngày,không có dấu hiệu.

Những ngày mới đầu về ngày 1 đi tiểu nhiều,ngày 2,3 thì chướng bụng,ngày 4 em thử que 1 vạch,ngày 5 có ra 1 chút khí hư màu nâu,ngày 6,7,8 không có dấu hiệu gì nhiều đến nay.

Liệu có một chút niềm tin nào không các chị,e. Em không đủ can đảm để thử que tiếp.