Em là thành viên mới, mạo muội mở tầng mới vì quá nôn nóng!Em cpt đến nay đã được 10 ngày rồi mà không thấy dấu hiệu gì hết! Cơ thể thì nhẹ tênh như chưa có chuyện gì xảy ra! Còn 4 ngày nữa mới tới hẹn thử thai. Em nôn nóng quá! Em làm lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm! Có mẹ nào theo bác sĩ Ngọc Lan chuyển phôi cũng đợt với em có dấu hiệu gì không? Có mẹ nào giống như em mà thành công không? Bây giờ em không còn căng tức ngực, không lâm râm đau bụng nữa! Chỉ lâu lâu nhói vài cái o bụng dưới bên phải thôi!