Cho mình hỏi mấy chị có thai tuần đầu đau bụng duoi như nào ? Đau cả phần bụng dưới ? Đau từng cơn hay dai dẳn a ?


Mình vài phút nhói lên bên phải .