Em chào tất cả các chị đã làm mẹ, và chuẩn bị làm mẹ.


Em muốn các chị chia sẻ kinh nghiệm giúp e với, e bị viêm lộ tuyến rộng có đi khám và đặt thuốc mấy lần nhưng tình hình không khả quan, Bác sỹ bảo phải đi đốt mới hết lộ tuyến nhưng e lại sợ đốt xong thì khả năng thụ thai thấp :((:((


Có chị nào cũng bị viêm lộ tuyến không đi đốt mà có e bé không thì chia sẻ kinh nghiệm đi ạ, để e thêm tinh thần với ạ, vc e thả đc 8 tháng rùi mà vẫn chưa có e bé buồn quá trời các chị ơi.