Chào các mẹ, số em lận đận săn hết con Ngựa rồi đến con Dê mà chưa thấy gì nên đang tính dùng thuốc nam để sớm có bầu. Em đang theo cô Hằng bốc thuốc nam chữa vô sinh ở Phùng Khoang, không biết có mẹ nào biết không? Mỗi lần uống 9 thang liên tục trong 18 ngày. Em mới dùng được 1 tháng nhưng chưa thấy có kết quả, không biết có mẹ nào dsang theo cô hoặc đang điều trị bằng thuốc nam không thì cho xin kinh nghiệm với ạ. Em cảm ơn!!!