Chị xin phép xây tầng mới cho nhà mình hihi, Chị mà mở hàng thì người ta bán đắt lắm :) do đó hy vọng cái duyên mở hàng của chị sẽ ứng nghiệm cho cả nhà ( trong đó có chị). CHÚC CÁC MẸ AI AI CŨNG
=
ĐỎ CHÓT CHÓI LỌI NHƯ SON LÌ KO TRÔI KO PHAI NHÉ . SAU 9 THÁNG 10 NGAY THÌ LÊN KHOE HÌNH BÉ IU RẦN RẦN :))


:97::31::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5: