Để mở hàng cho tầng mới may mắn, chị up hình 2 thiên thần nhà chị gọi là làm động lực cho các em có thêm nghị lực để phấn đấu nhé. Chúc cho các mẹ ở đây sẽ thành công với một cặp Long Phụng như chị nha.


Tầng cũ ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f90/chia-se-chuyen-ivf-phan-4-a-2078656/