Nhà cũ đã cao, nay chị xây nhà mới, chúc các mẹ đã thành công thì sẽ bình an 9m10d, các mẹ chưa thành công thì sẽ thành công mỹ mãn nhé.


Nhà cũ ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f90/chia-se-chuyen-ivf-2014302/