Chào các mẹ,


Chu kì kinh của em rất đều,thường là từ 30-35 ngày.


Chu kì trước em có kinh ngày 28/06.


Đúng ra thì khoảng ngày 26/7(tối thiểu 30ngay) hoặc 31/7(tối da 35 ngày) là em phải có kinh.Nhưng đơi mãi hôm nay đã là ngày thứ 38 của chu kì mà em vẫn chưa thấy em bé QKĐ đâu.


Chả iểu sao,hôm nay em thử que vẫn 1 vạch đỏ chót,em và ox quan hệ tự do nên em cũng không nhớ ngày nào quan hệ nữa,nói chung là để tự nhiên vậy đó.


Không biết em có baby chưa??


Mong baby quá ...