Mình nghĩ mỗi người phụ nữ đều có ước mơ cháy bỏng làm mẹ, có người thì tương đối dễ dàng, có người vô cùng khó khăn và có người chưa thật sự thấy cần thiết vào lúc đó.


Thế nhưng, một ngày nào đó... bạn thử que lên 2 vạch thì câu đầu tiên bạn nói sẽ là gì nhỉ?


Mình đã từng 2 vạch 2 lần


Lần đầu tiên: "Oái, làm thế nào bây giờ?" Rồi lật đật chạy đi báo với chồng, 2 người chở nhau ngay ra Từ Dũ để khám!


Lần thứ hai: "Á.... lúc này à?" Rồi cũng... lật đật chạy đi báo với chồng, 2 người chở nhau ngay ra Từ Dũ để khám!


Thế còn bạn? Nói gì? Báo với ai?