kem nhau thai cừu và viên uống nhau thai cừu có điểm già giống và khác nhau, nên sử dụng loại nào thì tốt ạ