mình sinh đã được 2 năm. nhưng do cơ địa khó giảm cân + lúc mang thai tăng cân nhiều (22kg). nên bây giờ con đã được 2 tuổi mà em vẫn không giảm được cân. có mẹ nào có tình trạng như em không cho em xin ít kinh nghiệm để giảm cân. em cảm ơn nhiều. em thấy ngườ ta quảng bảo bán rượu gừng và đai quấn nóng em cũng tính mua dùng thử có mẹ nào đã dùng rồi cho em ít ý kiến với a. em cảm ơn nhiều