tháng 9 này con em vào lớp 1 em đang định xin trái tuyến trường Tiểu học Nguyễn trãi, Thanh xuân. có mẹ nào biết thông tin gì chỉ em với ạ. em cảm ơn!