Tình hình sang năm 2021 con gái em vào lớp 1? em đang quan tâm 2 trường Nguyễn Khả Trạc  và trường Hermann Gmeiner ?

có mẹ nào cho con học 2 trường này cho em ít rivew và kinh nghiệm chọn trường cho con với ạ?

Em cám ơn!