Hè này em định cho con học TA ở Language Link.Bố mẹ nào đã cho con học ở đây rồi cho em xin its kinh nghiệm với !!!! không biết học có ổn không ? Con em học lớp 1 ạ, cũng mới bập bẹ biết chút thôi..