Sáng hôm qua đi họp đầu năm cho con về thấy hơi bức xúc, lên đây hỏi thăm xem các bác đóng góp các loại quỹ như thế nào trong trường tiểu học?


Con em học lớp 2 trường TH Đặng Trần Côn A đóng các loại quỹ sau:


1.Quỹ xây dựng: 200.000 đ/Học kỳ 1


2.Quỹ đội: 8.000đ/Học kỳ 1


3.Quỹ hỗ trợ dạy học: 40.000 đ/4 th áng


4.Quỹ Hội cha mẹ học sinh: 25.000 đ/ Học kỳ 1


Bốn loại quỹ này nộp cho cô chủ nhiệm


5. Quỹ lớp 200.000 đ/cháu/ Học kỳ 1


Quỹ này nộp cho đại diện Ban phụ huynh học sinh. "Hay nhất" là Đại diện ban PH kêu gọi các PH đóng tiền quỹ lớp, bác nào đồng ý đóng 200 giơ tay, chỉ c ó 4-5 PH giơ tay đồng ý, còn lại chả PH nào đồng ý mà vẫn t ự nguyện đóng 200… cho nó xong!


Thử hỏi lớp 53 cháu tổng tiền l à 10.600.000 đồng thì “Quý Ban PH” chi những gì cho Học kỳ I mà Khiếp thế?