Có mẹ nào đã cho con tham gia học ở EQuest (Hàng Cháo) chưa? mình đang định cho bé nhà mình đến học ở đây nhưng muốn tham khảo qua về một số thành tích của trường, kết quả sau khóa học của bé,...


Giúp mình nhé các mẹ ơi.