Giáo dục chuyên môn, kiến thức cho trẻ đã quan trọng nhưng giáo dục đạo đức lại càng là một vấn đề cực kỳ cấp thiết. Đứa trẻ nào cũng cần được giáo dục đạo đức để khi lớn lên trở thành  người tốt, biết làm đúng, sống đúng. Có thể thấy, việc giáo dục đạo đức cho bé ở độ tuổi mầm non mang đến nhiều lợi ích như:

  • Hình thành nhân cách cho trẻ: Trẻ ở độ tuổi mầm non đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tính cách. Việc giáo dục đạo đức sẽ giúp trẻ hình thành những tính cách tốt, hạn chế sự ương bướng, ngang bướng, khó bảo.

  • Nhận thức được điều đúng, sai trong cuộc sống: Trước mỗi sự việc trẻ sẽ biết được điều đó là đúng hay sai để có thể làm hoặc không làm. Trẻ biết được cái xấu để biết đường tránh và hạn chế những hậu quả không có lợi cho mình.

  • Bảo vệ cái đúng: Khi trẻ hình thành được nhận thức đúng về thế giới, trẻ sẽ có đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để có thể đứng ra bảo vệ điều đúng, đấu tranh cho lẽ phải.

  • Ý thức bảo vệ bản thân: giáo dục đạo đức mầm non giúp trẻ có ý thức về bảo vệ bản thân trước những cái xấu, trước những điều nguy hiểm trong cuộc sống. Khi đó trẻ sẽ có đủ những trang bị đều có thể xử lý, bảo vệ mình.

  • Thực hiện đúng quy định: Giáo dục cho trẻ về bổn phận của mình đối với gia đình, với bạn bè và với xã hội. Trẻ sẽ biết thực hiện đúng các quy định của từng môi trường khác nhau.

  • Trẻ tự lập hơn: Giáo dục đạo đức giúp trẻ biết tự lập, tự biết phương pháp học tập, biết thực hiện những công việc phục vụ bản thân.ba mẹ giáo dục đạo đức tốt con sẽ biết tự lập hơn. (Ảnh: Shutterstock.com)