Mình có con năm nay sang 3 tuổi, cháu hay cãi lời người lớn, muốn làm gì là làm bằng được, hay tự tiện, chống đối, nổi loạn... mỗi lần như vậy mình không kiểm soát được bản thân, cứ hay cáu giận, càng cáu giận thì phản ứng của con lại càng dữ dội hơn, mình thực sự rất bế tắc, mong các mẹ giúp đỡ với ạ.