Mọi người nghĩ gì khi các bé (khác phái ) tự nhiên (hoặc bị bạn bè xúi) hôn nhau !Nếu bạn thấy thì bạn sẽ nghĩ gì và bạn sẽ làm gì (ngoài tiếng úi giời ơi ).Mong mọi người tham gia nhiệt tình !Theo mọi ngưởi :


- Nguyên do là từ đâu?


-Bạn suy nghĩ gì?(tốt hay xấu).


-Bạn sẽ xử lí tình huống đó thế nào(khi bạn là cha ,mẹ,cô giáo của bé ).