Bé nhà e ở nhà thì năng động lắm, chơi với các bạn quen cũng vậy con chơi rất vui. Nhưng chẳng hiểu sao đi lớp thì cô bảo con ít chơi với các bạn lắm! Ở lớp chỉ chơi với 1-2 bạn. 


Các hoạt động của lớp thì con vẫn tham gia đều. Chỉ có là các bạn mà muốn chơi với con là con không chơi nữa. Chẳng biết làm sao cho con hòa đồng hơn với các bạn?