Các mẹ thân mến, chắc các mẹ nào cũng như mình đều có những lúc cảm thấy bó tay bất lực trước sự đòi hỏi hay khóc lóc ăn vạ của bé yêu. Thích cái gì thì đòi cho bằng được, không đưa thì khóc thì tát. Thấy người lớn ăn gì cũng đòi, nhìn theo rất thèm thuồng hoặc móc mồm mẹ ra để lấy. Không theo ai thì đánh đánh, cái tay nhỏ xíu cứ đánh liên hồi. Vừa bực vừa tức cười....còn nhiều lắm. Tóm lại là bất lực:Sad::Sad:. Con mình mới có 1 tuổi nhiều lúc suy nghĩ có nên dạy nó ngay lúc này không, nói nhẹ nhàng thì chưa hiểu, quát và trợn mắt thì khóc. Làm sao đây??? Các mẹ bày cho mình với