Mẹ nào có thông tin địa điểm bán sách điện tử Olympia chia sẻ cho mình với, mình đang muốn mua cho cu nhà mình mà hỏi nhiều nơi bảo giờ không nhập về nữa. Mình rất thích cái máy này vì nó dạy con rất nhiều. Ai biết thì chia sẻ với mình nhé, thanks các mẹ.