Em đang tìm hiểu trường Bamboo school ( tre việt) và trường Khai Nguyên ( IPS) cha mẹ nào biết về trường cho em lời khuyên nhé. Cảm ơn ạ