Kinh tế của gia đình có tác động rất lớn đến việc chọn trường học cho trẻ, chúng ta sẽ nói đến trẻ bước vào giai đoạn đi học mẫu giáo, tức giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi. Nếu kinh tế của bạn khá giả, đáp ứng được các yêu cầu của các trường quốc tế có chi nhánh ở nước ta đưa ra thì xin chúc mừng, con của bạn sẽ có môi trường học tập rất tốt, vốn tiếng anh của trẻ cũng được nâng lên đáng kể.

hình ảnh

Còn đối với những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường thì đừng vội cho con vào các trường quốc tế, vì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đủ học phí cho trẻ qua các tháng hay dài hơn là cả năm học, các chi phí phát sinh, đến các chi phí ngoại khóa... Những điều này cũng làm tốn chi phí của các phụ huynh. Đừng bao giờ quá áp đặt là con phải học trường quốc tế thì mới tài giỏi, tài giỏi hay không là do chúng ta giáo dục từ khi lọt lòng, mỗi đứa trẻ là một thiên tài, do chúng ta chưa phát hiện hết khả năng của chúng.


Thời buổi kinh tế ảnh hưởng do dịch COVID-19, kinh tế có nhiều biến động, nếu thay đổi môi trường học tập của trẻ một cách đột ngột sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, chính vì thế phụ huynh cần suy nghĩ trước khi chọn ra phương án tốt nhất cho con của mình. Việc giáo dục giữa trường quốc tế và trong nước cũng không có sự chênh lệch cao.