Chào các mẹ.


Mình vừa trải qua công cuộc tìm kiếm trường mầm non cho con.


Mình lập topic này để các mẹ chia xẻ kinh nghiệm tìm trường mầm non cho các con.


Các mẹ cùng chia xẻ nhé để các Bố các mẹ khác có thông tin khi chọn trường. @};-