con mình học lớp 8, mình muốn tìm trung tâm có kiểm tra trình độ vì con mình học khá yếu 

mình ở hà nội , cho mình xin vài trung tâm với ạ