Em chào các mẹ các cô bác và các anh chị.


Hiện nay em thấy một vấn đề khá lan giải của học sinh của học sinh cấp 3 là chưa biết lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với tính cách nghề nghiệp, năng lực tư duy, năng lực cảm nhận, giá trị sống... của bản thân dẫn tới việc các em chọn nghề một cách rất mù mờ và gần như nhiều người khi vào học đại học hay tới khi đi làm rùi mới biết là mình ko phù hợp với nghề dẫn tới chán nản không có động lực học tập và làm việc. Một lý do nữa là hiện nay các em cũng không có sự hiểu biết rõ ràng về thế giới việc làm ở Việt Nam. Các em chỉ biết tới những nghề mà báo chí, các phương tiện thông tin hay đăng hoặc do bố mẹ, người thân định hướng dẫn đến việc nghề mà thật sự phù hợp với mình thì các em chưa được biết đến.


Đó là một vài ý kiến của em. Các mẹ, các cô bác và anh chị có thể cho em biết về những nhận định của mình và quan điểm của bản thân về vấn đề này hoặc những kinh nghiệm của bản thân trong vấn đề chọn nghề của mình được chứ a.