Tình hình là thế này con em được 15 ngày rồi mà mặt nổi mụn kê nhiều lắm đã tắm lá sài đất nhưng không khỏi


Mẹ chồng bảo tắm hạt kê nhưng đi tìm mua mà không có.Ai có phương pháp nào hay chỉ em với ạ em xin hậu tạ ạ,bé ngứa ngày quấy khóc suốt ngày