Tình hình là con em hết tuổi dự thi rồi nên em vác cháu em đi thi, rất mong các mẹ cổ vũ để cháu có thêm đồ chơi, thêm bỉm để tiếp tục vui chơi không gián đoạn với ạ.Đóng bỉm rồi nên không sợ tè ra máyCó bỉm Pampers con yên tâm ngủNgủ ngon rồi dậy tươi như hoa