Sorry mọi người! Topic đã quá 150 trang, nay lúa đây xin phép được xây lầu lên ạ! Các thắc mắc về nội thất lúa đây và các chuyên gia sẽ giải đáp cho các mẹ


Lưu ý: Vì là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, mong rằng sẽ không có vấn đề quảng cáo ở đây, thank's!


Tham khảo phần 2:


http://www.webtretho.com/forum/f112/tu-van-do-go-noi-that-tang-2-a-475300/index2.html