Đây là phần 2 của topic Đồ gỗ - niềm vui và nỗi buồn .


Để theo đúng tiêu chí tư vấn như phần mục lục của Mod , mình xin phép Admin , Mod , cho mình được mở tầng 2 cho topic , lấy tên theo phần mục lục của Mod : Tư vấn đồ gỗ nội thất .


Rất mong được sự nhiệt tình của các thành viên giàu kinh nghiệm vào chia sẻ cho mọi người . Lúa đây cũng xin hết mình để mong sao mọi người khi sử dụng đồ gỗ nội thất được an tâm hơn , không phải lo lắng tốt xấu mắc rẻ chi nữa .


Vào nhà khi nhìn đồ gỗ , thì có thể đánh giá tính cách của chủ nhân . Nhìn phần bếp thì có thể đánh giá tính cách của nội tướng gia đình đó rồi .


Các bạn có thể tham khảo phần 1 của topic :


http://www.webtretho.com/forum/f112/do-go-niem-vui-va-noi-buon-210993/