Kiến trúc Phú Quân gửi đến các anh chị một thiết kế nhà học mầm non be bé chuẩn bị khởi công, cho một vùng quê. Quy mô 4 lớp học với 100 cháu. Với các miền quê mỗi một dự án nhỏ là mang đến là cả niềm vui vô bờ bến cho cô và trẻ!