Giếng trời nhà em dùng tấm lợp thông minh Polycarbonate hình thức rất ổn nhưng đến mùa mưa gây tiếng ồn ghê quá, có bố mẹ nào biết cách khắc phục không, giúp em với ạ.