Nhà ngoại mình bị thấm mái, trận mưa đêm hôm vừa rồi chảy xuống ướt hết sàn. Các mẹ nào có kinh nghiệm gì để xử lý dứt điểm thì chỉ em với. Lần trước thợ chống thấm vào mấy lần mà chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đó.