Còn mình được 2 tháng 10 ngày có vấn đề mình đang lo lắng không biết ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm. Bé rất ngoan nên ít khi bê bé, mỗi khi bê bé nằm ngữa bé hay ương người và ngước nhìn lên ( ghì đầu xuống), năm 2 tay duỗi thẳng. Nhưng khi bỏ xuống giường thì bình thường. Không biết có sao không các mẹ có chia sẽ giùm